Ειδικές Μεταφορές

Η εταιρεία μας, μέσω της διαρκούς και συνεπούς παρουσίας της στον τομέα των μεταφορών, έχει επιτύχει την άμεση ανταπόκρισή της και στον τομέα των Ειδικών Μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Αφοί Πλέσσα Α.Ε., μέσω του συνδυασμού των παραπάνω μέσων μεταφοράς, πραγματοποιεί κάθε είδους μεταφορική εργασία σε οποιοδήποτε προορισμό σε όλο τον κόσμο, με ένα εγγυημένο, άμεσο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε επιτυχημένοι ως εταιρεία εάν, εκτός από τις συμβατικές μεταφορές, δεν είμαστε εξειδικευμένοι και στις ειδικές μεταφορές. Αναλαμβάνουμε, ως εκ τούτου, την ασφαλή μεταφορά οποιασδήποτε ζήτησης με τα ειδικά πολυμορφικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Το σκέλος των ειδικών μεταφορών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας και πραγματοποιείται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. Μπορούμε, φυσικά, να αναλάβουμε οποιαδήποτε ειδική μεταφορά από και προς την Ελλάδα.