Εθνικές Μεταφορές

Οι μεταφορές στο εσωτερικό της Ελλάδας, από την ίδρυση της εταιρείας μας, αποτελούν μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της. Κάθε είδους μεταφορά μπορεί να διεκπεραιωθεί από εμάς με γνώμονα πάντα τον πελάτη. Η Ελλάδα, ως επίκεντρο της Ευρώπης, θα είναι πάντα η αφετηρία των μεταφορών για την εταιρεία μας.

Μονάδα μεταφοράς με πολλές δυνατότητες, όχι αυτοκινούμενη. Για τις μετακινήσεις της συγκεκριμένης μονάδας πραγματοιείται συνδυασμένη μεταφορά (αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο) προσφέροντας τη δυνατότητα μετά την εκφόρτωση των αγαθών που μεταφέρει, ξεχωριστά μέρη της να αναδιπλώνονται μεταξύ τους στους χώρους μας και να επιστρέφονται για επαναφόρτωση. Η εταιρεία μας, πάντα πρωτοπόρα στο τομέα των συνδυασμένων μεταφορών χρησιμοποιεί την μέθοδο των αναδιπλούμενων CM (Swap Bodies) από το 1995.  Η μέθοδος αυτή μας δίνει την δυνατότητα προσφοράς μεταφορών χαμηλού κόστους καθώς και ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης.