Μέσα από το συνδυασμό των μεταφορικών μέσων η εταιρεία μας πραγματοποιεί κάθε είδους μεταφορά, σε οποιοδήποτε προορισμό σε όλο τον κόσμο, με εγγυημένο, άμεσο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ειδικότερα, λόγω του ότι είναι συνεχώς online με τους εταίρους της, η ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε. αξιοποιεί πλήρως το χρόνο και τη διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και την περίσταση. Έχοντας έτοιμο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τις κατάλληλες θέσεις/περιοχές, εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων κάθε είδους, κινητών αμαξωμάτων, εμπορευματοκιβωτίων και βυτιοφόρων, η εταιρία μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε τύπο φορτίου/αποστολής.

Έχουμε συνάψει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες μεταφορών και ναυτιλίας σε νευραλγικά λιμάνια και αστικά κέντρα της Ευρώπης.