Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια του φορτίου

Ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας Plessas Bros αποτελεί η ασφάλεια του φορτίου από την παραλαβή έως και την παράδοσή του. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους συνεργάτες της, η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, ενσωματώνοντας συνεχώς στους κανονισμούς της όλα τα τελευταία κριτήρια και όρους.

Άλλωστε, η ασφάλεια στις μεταφορές είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από αυτήν εξαρτάται η λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των μεταφερόμενων φορτίων, ο έλεγχος ασφαλείας απαιτεί σαφείς διαδικασίες που η Plessas Bros τηρεί απαρέγκλιτα, μέσω σύγχρονων συστημάτων που επιτρέπουν την παρακολούθηση, τη διαχείριση, την αποτροπή και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου.

Στα 100 χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία έχει καταφέρει να ξεχωρίζει και στον τομέα της ασφάλειας, αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές που της έχουν επιτρέψει να διαθέτει σήμερα μια σειρά πιστοποιήσεων, αποτέλεσμα της συνεχούς της εξέλιξης και των ελέγχων τους οποίους διενεργούν εξειδικευμένοι οργανισμοί και φορείς.

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση στην ασφάλεια επιτρέπουν στην Plessas Bros να αναλαμβάνει και τη μεταφορά ειδικών, επικίνδυνων φορτίων εντός και εκτός Ελλάδος, κάτι που άλλωστε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων της.

Mε δεδομένο ότι ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, η Plessas Bros έχει τη δυνατότητα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές της συμφωνίας ADR (Transport of Dangerous Goods).

Η εταιρεία πρωτοπορεί και στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες προσαρμόζονται κάθε φορά, ανάλογα

με τις ανάγκες των συνεργατών- πελατών της, αλλά και τις απαιτήσεις του φορτίου.

Η Plessas Bros συνεχίζει εκεί που οι άλλοι σταματούν!..

Author