Εκεί που οι άλλοι σταματούν, η Plessas Bros προχωρά! Για την εταιρεία Plessas Bros κάθε μεταφορά φορτίων και προϊόντων απ’ όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί και μία πρόκληση.  Επενδύοντας συνεχώς στην τεχνολογία και

Ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας Plessas Bros αποτελεί η ασφάλεια του φορτίου από την παραλαβή έως και την παράδοσή του. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους συνεργάτες της, η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα διεθνή, ε

Η Plessas Bros επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της η ευημερία του οποίου εκτός από την ανάπτυξη της εταιρείας αποτυπώνεται στην κοινωνία, στην οικογένεια, ακόμη και στην αυτοπεποίθηση του ίδιου του εργαζόμενου θέτει σε ε